Centralstyrelsen

Hedersordförande:
Rune Rönnels SMK Motala 0141-21 46 33
Ordförande:
Martin Holm Avliden maj 2018
Vice Ordförande:
Claes Göran Larzon SMK Trollhättan 0520-343 11
Sekreterare/Kassör:
Björn Andersson SMK Örebro 070-361 00 45
Ledamöter:
Jan Busk SMK Dala-Falun 070-367 88 10
Jan Isgren SMK Malmö 070-749 55 34
Suppleanter:
Joacim Dahlberg SMK Örebro 019-33 13 73
Mikael Johansson SMK Trollhättan 0520-44 46 64
Revisorer:
Cathrine Eriksson SMK Trollhättan 0520-44 17 06
Ove Dellbeck SMK Uppsala 018-35 52 26
 
Bernt Larsson SMK Örebro
Valberedning:
Jan-Olov Korell Sammankallande 016-931 25
Mats Birgersson
Sören Östlund