Majpokalen

Arrangör:

Donerad av:
SVAB, Hallsberg.

Tävlingens art:
Nationell endurotävling typ 1 för solomotorcyklar.

Deltagare:
Tävlingens är öppen för elit- och seniorförare. I tävlingen får junioförare deltaga, men tävlar då icke om MAJPOKALEN.
Klubblag och märkeslag kan anmälas.

Tidpunkt:
Tävlingen är avsedd att genomföras under maj månad men får med medgivande av CS anordnas på annan lämplig tidpunkt.

Omfattning:
Tävlingens totala längd bör vara ca 20 mil och genomföras som dag- och/eller nattävling.

Övrigt:
Enligt Svemos reglemente.

Inteckningar och troféns sluterövrande:
Den eller de elit- eller seniorförare som i tävlingen erhållit snabbaste tid får inteckning i MAJPOKALEN. För att slutligen erövra densamma fordras att en förare har tre inteckningar oberoende av ordningsföljd. Skulle två eller flera förare samtidigt få tre inteckningar tillfaller trofén den av dessa som i nästföljande tävling om MAJPOKALEN når bästa placering. Vid fortsatt placering upprepas tillvägagångssättet.