Centralstyrelsen

 

Ordförande:
C-G Larzon cg.larzon@hotmail.se 070-533 78 07
 
Vice Ordförande:
Joacim Dahlberg joakim.dahlberg@live.com 070-311 57 51
 
Sekreterare/Kassör:
Björn Andersson bjorn@rbg5.se 070-361 00 45
 
Ledamöter:
Tomm Holm tomm.holm@linde-mh.se 070-201 12 25
Jan Busk 070-367 8810
 
Suppleanter:
Mikael Johansson mikael.sps.johansson@live.se 070-372 95 11
Jan Isgren isgrenoxie@hotmail.com 070-749 55 34
Adj. Sekreterare
Björn Weissmann bjorn.weissmann@icloud.com 070-571 71 38
 
Revisorer:
Cathrine Eriksson cathrine.eriksson@telia.com 070-564 10 52
Bernt Larsson kumla@telia.com 070-525 10 54
 
Revisorssuppleant:
Fredrik Johansson
 
Valberedning Sk:
Jan-Olov Korell nippe42@hotmail.com 070-731 78 66
Valberedning:
Sören Östlund