Stadgar

Svenska Motor Klubben har till ändamål att verka för motorsportens och
motortrafikens sunda utveckling och befrämja arbetet för ungdomsvård
och nykterhet. I verksamheten ingår genomförandet av traditionstävlingar
och att söka samarbeten med andra organisationer och med myndigheter
i hela Sverige.

Svenska Motor Klubben är en ideell sammanslutning av lokala avdelningar
inom landet. Den högsta ledningen utövas av Centralförsamlingen (CF).
Den verkställande och mellan CF-mötena beslutande myndigheten är
Centralstyrelsen som väljs av församlingen.

SVENSKA MOTORKLUBBEN och CENTRALFÖRSAMLINGEN

Reviderad 2013-03-09
Läs mer här!

SVENSKA MOTORKLUBBENS AVDELNINGAR

Reviderad 2013-03-03
Läs mer här!

SMK-AVDELNINGARNAS DAMKLUBBAR

Reviderad xxxx-xx-xx
Läs mer här!

HJÄLPFONDEN

Revidierad 2017-03-11
Läs mer här!