Kontakt

Svenska Motorklubben Centralstyrelsen
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Tel: 070-533 78 07

Mail: kansli@smkcs.se

Plusgiro: 505 67-7

Org. nummer: 81 60 00-0918