Novemberkåsan

Historik:
Historik tom 2023 (Excel) Statistik Damer tom 2023 (Excel) Vinnare Hederspriser tom 2023 (Excel)

Kompletteringar och ändringar gällande statistiken mailas till: Joakim Dahlberg.

Tävlingens art:
Endurotävling typ 1 för solomotorcyklar.

Deltagare:
Tävlingen är öppen för elit- senior och juniorförare som individuellt tävlar om NOVEMBERKÅSAN.

Tidpunkt:
Tävlingen skall genomföras i november månad.

Omfattning:
Tävlingen körs med en dag och en nattetapp, där dagsetappen skall köras först. Tävlingens totala längd bör överstiga 30 mil. Tävlingen kan köras över flera varv, dock med så få som möjligt.

Övrigt:
Enligt SVEMO:s reglemente. Dock med följande undantag gällande service vid tävling där servicepersonal endast får göra följande:
– Påfyllning av bränsle, olja och kylarvätska, varvid servicepersonal även får öppna och stänga bensin- och oljetankar samt kylare.
– Byte av olja i motor och växellåda, dvs. avlägsnande av gammal olja och påfyllning av ny.
– Påfyllning av luft i slangar samt lufttryckskontroll.
– Påfyllning av bromsvätska samt luftning och justering av bromsar, dock ej utbyte av delar.
– Smörjning av kedja.
– Rengöring av motorcykeln, dock inte med hjälp av högtryckstvätt etc.
– Svetsning av motorcykeln under tävling är ej tillåten.
Överträdelse kommer att beivras. Tidstillägg enligt NT 14.1.3.

Vid besiktning ska märkning av huvudram, vevhus, ram och nav samt ljuddämpare ske. Hjulbyte är ej tillåtet. Förare demonterar, reparerar och monterar hjul själv.

Förare som startar med fel nummerplåtsfärg bestraffas med tio minuters tidstillägg.

Namnet NOVEMBERKÅSAN får endast användas för huvudklasserna.

På tävlingscentrat bör det finnas en sverigeflagga, SMK:s flagga samt SVEMO-flagga. Därutöver eventuella klubbflaggor och andra förares nationsflaggor.

CS skall vara representerade vid tävlingen och bekostas av arrangören.
CS skall i förväg beredas möjlighet att godkänna Tävlingsinbjudan – Tilläggsregler.
CS skall beredas fri försäljningsplats inom tävlingsområdet med el.
Kåsan loggan är CS egendom, får efter tillstånd av CS användas på trycksaker. EJ KLÄDER.

Seedning och avtalsförare:

  1. De 25 första förarna ur Swedish Enduro Cup seedas från startnummer 25 och uppåt.
  2. Sponsorförarplatser för nuvarande kåsa enligt sponsoravtal. Sponsoravtalet förhandlas inför varje kåsa med sponsor.

Nuvarande sponsoravtal, sedan 2015:

  1. Fri helsida i programmet.
  2. Kåsadonatorn ska ha en fri försäljningsplats inom depåområdet.
  3. Två fria förarplatser.
  1. SMK Centralstyrelse disponerar även 5 st ”wildcard”.

Inteckningar och troféns sluterövrande:
Den eller de elit- seniorförare och juniorförare som i tävlingen erhållit snabbaste tid får inteckning i NOVEMBERKÅSAN.
För att slutligen erövra densamma fordras att en förare erhållit tre inteckningar oberoende av ordningsföljd. Skulle två eller flera förare samtidigt få tre inteckningar tillfaller trofén den av dessa som i nästföljande tävling om NOVEMBERKÅSAN når bästa placering. Vid fortsatt lika upprepas tillvägagångssättet.

Arrangör:
– Skall i samband med NOVEMBERKÅSAN året innan presentera för centralstyrelsen, tävlingens genomförande.
– Vid samarrangemang skall SMK klubbens namn nämnas först i samtlig publicering,
samt att minst en medlem från arrangerande SMK-avdelning skall ingå i organisations-
kommittén.
– Äger rätt att ha en jurymedlem i juryn, övriga medlemmar utses av SMK:s representant i samarbete med endurosektionen.
– Skall presentera A, B och C-tider på jurymöte 1 samt motiv till tiderna.