Midvinterpokalen

Arrangör:

Donerad av:
Siv & Martin Holm, Åsbro.

Tävlingens art:
Nationell endurotävling typ 1 för solomotorcyklar.

Deltagare:
Tävlingen är öppen för elit-, senior- och juniorförare. Samtliga tävlar om MIDVINTERPOKALEN. Klubblag och märkeslag kan anmälas till tävlingen.

Tidpunkt:
Tävlingen skall genomföras under vinterhalvåret.

Omfattning:
Tävlingens längd bör vara ca 20 mil och genomföras som dag- och/eller nattävling.

Övrigt:
Enligt Svemos reglemente.

Inteckningar och troféns sluterövrande:
Den eller de elit-, senior- eller juniorförare som i tävlingen erhållit snabbast tid, får inteckning i MIDVINTERPOKALEN. För att slutligen erövra densamma fordras att en förare har tre inteckningar oberoende av ordningsföljd. Skulle två eller flera förare samtidigt få tre inteckningar tillfaller trofén den av dessa som i nästföljande tävling om MIDVINTERPOKALEN når bästa placering. Vid fortsatt placering upprepas tillvägagångssättet.