Utmärkelser

SMK:s LAMPA

SMK-lampan är framtagen av CS för att tilldelas personer som erkänsla för långvariga, nitiska och framgångsrika insatser för SMK och motorsporten. Följande regler är fastställda: Minst 30 års medlemskap i SMK erfordras samt innehav av SMK:s förtjänstmedalj i guld. SMK:s CS skall i mycket speciella fall ha möjlighet att utdela lampan utan att något av dessa krav uppfyllts. Utmärkelsen bekostas av föreslående styrelse, avdelning eller klubb.

SMK:s FÖRTJÄNSTMEDALJER
SMK:s PRISPLAKETTER

SMK:s förtjänstmedalj utdelas endast till SMK-medlemmar, vilka under mångårigt arbete för SMK bidragit till klubbens framåtskridande och anseende i landet. Medaljen utdelas i två valörer – silver och guld.

Silvermedaljen
För erhållande av silvermedaljen fordras att vederbörande tidigare blivit hedrad med SMCK-plaketten i guld. CF eller enig CS skall besluta om silvermedaljens utdelande.

Guldmedaljen
För erhållande av guldmedaljen fordras att vederbörande tidigare blivit hedrad med silvermedaljen och SMCK-plaketten i guld. CF eller enig CS beslutar om guldmedaljens utdelande.

SMK:s prisplaketter
För motorcykel respektive bil finns i valörerna guld, silver och brons och utdelas av avdelningarna vid deras tävlingar. Plaketterna kan även användas som förtjänsttecken inom avdelningarna.

SMCK-PLAKETTEN
SMK:s ROCKMÄRKEN, EMBLEM

Utdelas i valörerna guld och silver, dels som prisplakett vid CS-tävlingarna Novemberkåsan, Midvinterpokalen och Majpokalen, dels som förtjänsttecken efter beslut av CF eller enig CS.

Guldplakett (förgylld brons) tilldelas vid de nämnda tävlingarna segrarna i solo- respektive sidvagns-klassen under förutsättning av endast en segrare koras i klassen.

Silverplakett (försilvrat brons) tilldelas segrarna när fler än en segrare koras i respektive klass samt även den eller de förare som fått andraplacering i klassen.

Bronsplakett tilldelas den eller de förare som fått tredjeplacering i respektive klass samt även därefter följande pristagare till det antal som tävlingsledningen bestämmer, dock högst till var tredje fullföljande deltagare i respektive klass.
Om i dessa tävlingar inlägges en klass som kör med lägre hastighet och/eller förkortad tävlingssträcka får i sådan klass SMCK-plakett ej utdelas.

SMK:s rockmärken och emblem är personliga och får endast användas av medlemmarna. Märken får således ej utlånas, utbytas eller på annat sätt överlåtas till person som ej är SMK-medlem.
Varje SMK-medlem bör bära rockmärke.